Zomer 2021: "Belcanto uit de Barok" op Terschelling

In project 90 "Belcanto uit de Barok" gaat Trajecti Voces aan de slag met Italiaanse muziek uit de periode grofweg tussen Monteverdi en Pergolesi (1600 – 1750). Naar aanleiding van contacten met een kerk op Terschelling bestaat de mogelijkheid om het zomerconcert daar te organiseren. Gedurende dat weekend zijn we welkom om daar te repeteren, bij wijze van wederzijdse muzikale ruil. Aanwezig: een clavecimbel, een orgel en een prima piano. Jaap Jan Steensma gaat mee om te begeleiden.

We gaan een programma met enerzijds kamermuziek uit de Italiaanse barok doen: iedereen zingt in duetten, trio’s e.d. met begeleiding van basso continuo. Daarnaast klinkt een aantal stukken voor de hele bezetting. Te denken valt bijvoorbeeld aan muziek van Alessandro en Domenico Scarlatti, maar ook van Lotti, Caldara en Monteverdi en tijdgenoten. Het wordt een mix van wereldlijke en geestelijke muziek. Het laatste is van belang omdat we ook de muziek verzorgen bij een kerkdienst.

Toekomstige projecten

Zie hier de planning voor de komende periode. Alle planning is uiteraard onder voorbehoud van wat er mogelijk is in verband met de mogelijk dan nog bestaande onzekerheden en risico’s n.a.v. de coronaproblematiek. Maar als je nu niet plant weet je zeker dat er niets gebeurt...

P89 Voorjaar 2021: Best of Trajecti

Een programma dat niet ingewikkeld is en flexibel qua benodigd aantal zangers en organisatie. Onder b.v. de noemer “Best of Trajecti grijpen we terug op niet te moeilijke, troostrijke (a cappella)stukken die we in het nabije of verre verleden met succes hebben uitgevoerd. De programmacommissie is bezig een selectie samen te stellen. N.B. Het jubileumprogramma schuift op naar het najaar (zie P91)

P90 Zomer 2021: Italiaanse barok op Terschelling

Naar aanleiding van contacten met de dominee van een kerkje op Terschelling (ET 10 in Midsland-Noord) gaan we daar een zomerconcert te organiseren, met een programma met kamermuziek uit de Italiaanse barok: duetten, trio’s e.d. inclusief voldoende tuttistukken uit de periode grofweg tussen Monteverdi en Pergolesi (1600 – 1750). Te denken valt bijvoorbeeld aan muziek van Alessandro en Domenico Scarlatti.

Samenstelling: SSATB x 3 met basso continuo. 

P91 Najaar 2021: jubileumconcert met trompettist André Heuvelman en toetsenist Mike del Ferro

Vanwege het 30-jarig bestaan van Trajecti wordt dit project groots opgezet als jubileumproject van te maken. Als muziek wordt gedacht aan een fusion-concept: renaissance-kerkmuziek (b.v. Palestrina, Victoria) in combinatie met en bijpassende nieuwe muziek, b.v. Lauridsen, Pärt en MacMillan. Bij deze laatste componist komt mogelijk zijn motet “In splendoribus sanctorum”, geschreven voor SATB-koor en trompet, in aanmerking. Verder improvisaties op een bourdon, akkoord of oud ‘schema’ zoals “Belle qui tient ma vie”, en daarnaast vrije improvisaties van André en Mike.

Qua beleving dienen meer zintuigen dan alleen het gehoor te worden aangesproken: belichting en projectie met visuals/soundscapes en wandelen of liggen in de kerk met eten/drinken. Dit alles in een theatrale, meditatief-contemplatieve sfeer.

Data komende projecten

Precieze data van de komende projecten vind je hier.

Meezingen?

Kom auditie doen bij Trajecti Voces! We kunnen met enige regelmaat goede zangers gebruiken. Kijk voor voorwaarden en aanmelding op deze pagina. Of bel dirigent Dirkjan Horringa: 0619 224 758.