Winterproject The Best of Trajecti - Old School

Trajecti Voces zingt 'Old School'

Onder de noemer 'Best of Trajecti Voces - Old School' zong Trajecti Voces in de winter van 2022 stukken die het ensemble in het verre verleden met succes en plezier heeft uitgevoerd. De koorleden hadden een boeiende, maar lange lijst van geliefde stukken voorgesteld. Uit die ruim twee uur durende selectie zijn voor dit programma Best of Trajecti Voces - Old School de stukken uit de periode tussen 1500 en 1750 gekozen. De nieuwere stukken van bijvoorbeeld Pärt en De Leeuw gaat Trajecti Voces in een toekomstig programma New Style onderbrengen.

Op het programma stonden bijvoorbeeld Purcells wonderschone Funeral Sentences for Queen Mary, misschien wel Purcells beste muziek. Queen Mary overleed in december 1694 tijdens een pokken-epidemie. Purcells muziek is ontroerend en sober, en het gevoel van verdriet is bijna voelbaar. Purcell zelf stierf elf maanden later, 36 jaar oud. Een ander wonderschoon stuk op het programma washet Stabat Mater van de František Tůma. Deze Tsjechische tijdgenoot van Pergolesi schreef een indringend en verrassend fraai stuk, dat een soort vierstemmige tegenhanger van Pergolesi's beroemde Stabat Mater is. Daarnaast omvatte het programma nog vroeg-barokke motetten van Johann Herman Schein en Thomas Weelkes, evenals muziek uit de renaissance van Josquin des Prez en Robert Parsons. Al met al een programma met muziek van oude meesters die vandaag de dag nog steeds de luisteraars vermogen te ontroeren.

Het programma wordt uitgevoerd op:

  • 20 februari in Soest, Oude Kerk (gedeeltelijk)
  • 12 maart in Beusichem, Dorpskerk
  • 13 maart in Utrecht, Lutherse Kerk