Voorjaar 2017: Kom mijn lief, Hooglied-motetten uit de Renaissance

Trajecti Voces zingt Hooglied-motetten

Het Hooglied is een prachtige collectie van liefdes-teksten in de Bijbel. Het geeft een geïdealiseerd beeld van de goedheid van menselijke seksualiteit en de heiligheid en diepte van de liefdesband. De gedichten zijn waarschijnlijk een tijd na het einde van de Babylonische ballingschap (538 voor Christus) geschreven. Sommige geleerden beweren dat mogelijk een vrouw auteur voor ten minste delen van de verzameling is geweest.

In de Renaissance werden deze mooie, erotische teksten uit het Hooglied vooral als uitdrukking van spirituele liefde voor God gezien. Ze komen dan ook veelvuldig in de liturgie voor, bijvoorbeeld van die voor Pasen. Geen wonder dat veel grote componisten de teksten gebruikt hebben. Palestrina heeft zelfs zijn complete vierde motettenbundel aan het Canticum Canticorum, zoals het Hooglied in het Latijn heet, gewijd. Ook Orlando di Lasso, de meest internationale van alle Renaissance componisten, heeft veel Hooglied-teksten op muziek gezet. Beide componisten speelden een rol in dit programma. Maar ook minder bekende componisten als Bauldeweyn, Lechner, Gombert en de grote Schütz stonden op het programma.

Concerten

* maandag 17 april (2e Paasdag) 16:00 uur: Culemborg, Oud Katholieke Kerk, Varkensmarkt 20

* vrijdag 21 april 20:15 uur: Utrecht, Pieterskerk, Pieterskerkhof 3 (in het kader van de SPC-serie)