Voorjaar 2014: Barok in Beweging

Trajecti Voces bundelde mensen en krachten met Danscentrum Utrecht in een dans-muziekvoorstelling gebaseerd op barokmuziek en moderne dans. ‘Barok in beweging’ wordt een avondvullende voorstelling, waarin het publiek verrast wordt met een nieuwe en onverwachte ervaring van schoonheid.
Centraal staat Italiaanse muziek uit de eerste helft van de 18e eeuw: muziek van Vivaldi, Pergolesi, Caldara en Durante. Geestelijke muziek wel te verstaan, muziek die niet was bedoeld om op te dansen. Maar zoals in alle barokmuziek is ook deze muziek gebaseerd op de dansvormen van die tijd. Iedere tijdgenoot zou zonder moeite de dansen herkende die aan deze muziek ten grondslag liggen. De inspiratie voor de choreografie wordt gevonden in deze muziek die, samen met de zang en meeslepende teksten, een perfecte stimulans vormen voor het genereren van bewegingsmateriaal. De choreografie, gesitueerd in een kerk, brengt de muziek en tekst tot leven en voegt visuele verbeeldingskracht toe aan de muziek.

Het artistiek concept is door Dirkjan Horringa (dirigent Trajecti Voces) en Susanne van den Berg (choreograaf DCU) ontwikkeld en uitgewerkt. Dirigent Dirkjan Horringa heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en realiseren van projecten waarin muziek verbonden wordt met andere kunstuitingen. Susanne van den Berg heeft eerder in opdracht van DCU choreografieën gemaakt. Zij wordt in dit proces begeleid door een artistiek team, waaronder Soosan Gilson als dansdramaturg en Krista de Jong als repetitor.

Trajecti Voces richt zich voor dit project op Italiaanse geestelijke muziek uit de eerste helft van de 18e eeuw. In het programma klinkt de volgende muziek:

  • Pergolesi; O sacrum convivium
  • Vivaldi - Magnificat RV 611 en Laudate Dominum RV 606
  • Durante - Mis in c klein (lang aan J.S. Bach toegeschreven) en Vespro Breve

Qua bezetting wordt uitgegaan van 24 zangers, van wie enkele ook de solopartijen voor hun rekening nemen, plus 4 strijkers (2 violen, altviool en cello) en een kistorgel voor de basso continuo. Met dit ensemble is met relatief weinig betaalde krachten een grote verscheidenheid aan muzikale mogelijkheden te realiseren. Deze voorstelling wordt gemaakt voor de Utrechtse Pieterskerk. Deze unieke ambiance met nissen, paden, podium en pilaren en de voelbare sfeer van verstilling, leegte en eerbied voor geloof en mens-zijn, vormen naast de muziek de domeinen waarbinnen de choreografie opgebouwd wordt.
Als uitgangspunt is gekozen voor een tamelijk abstract thema ‘aanwezig - afwezig’. Gezocht wordt naar hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden, met elkaar versmelten of zelfs conflicteren. De aanwezigheid van musici en een koor biedt mogelijkheden voor interactie tussen musici, koor en dansers. Het koor kan in wisselende opstellingen aanwezig zijn in de choreografie. Koorleden kunnen meebewegen (binnen de mogelijkheden) en er kan een (dansante) interactie zijn tussen niet alleen dansers, maar ook dansers en koorleden. De dansers kunnen ook afwezig zijn, of wel zichtbaar maar niet dansend, meer als ‘decor’. De dansers ondersteunen elkaar, dansen samen mét elkaar, of juist in tweetallen, of solo’s. Ook het publiek kan zich, wachtend op wat komen gaat, af- of aanwezig voelen in de grote ruimte.