Winter 2023 - De Beide Siciliën

Trajecti Voces zingt 'De Beide Siciliën'
Trajecti Voces zingt 'De Beide Siciliën' - Illustratie: Tessa Vos

Trajecti Voces zong in maart 2023 muziek uit Zuid-Italië, met name Napels en Sicilië, en Spanje. Ooit waren die gebieden min of meer één staat, maar dat veranderde steeds. Op een zeker moment noemden de heersers van Aragon van het eiland Sicilië hun koninkrijk het koninkrijk Sicilië. Dus waren er opeens twee koninkrijken die zichzelf ‘Sicilië’ noemden: vandaar De Beide Siciliën. Snapt u het nog?

De muziek uit deze landen is fascinerend. Rond 1600 werd in Napels en op Sicilië geëxperimenteerd met de grenzen van wat er mogelijk was in de muziek. De muziek van de verbannen excentrieke edelman Carlo Gesualdo is hier een extreem voorbeeld van, maar hij was lang niet de enige. Op Sicilië waren Mario Capuana en Bonaventura Rubino bezig grenzen te verleggen en regels te verbreken omwille van de uitdrukking van gevoel.

In Spanje was de tendens juist naar muziek volgens strenge regels. De muziek van Victoria en Guerrero is daar een goed voorbeeld van: de strenge regels leiden tot polyfonie met een grote zeggingskracht. Op het programma staat kerkmuziek van de Zuid-Italianen Capuana, Gesualdo en Rubino en van de Spanjaarden Guerrero en Victoria.

Verteller Dorothée Wortelboer nam het publiek mee op deze bijzondere reis langs de Middellandse Zee. Zij leidde het geheel op sfeervolle wijze in en verbond de verschillende stukken met elkaar met passende teksten, onder meer uit de Goddelijke Komedie van Dante. De kerken werden aangelicht in mooie toepasselijke kleuren, waardoor ons publiek werkelijk even loskwam van de dagelijkse realiteit.